Timo Filipoff

HT
puh. 040 553 1682

Yhtiömme osakas ja hallituksen jäsen Timo Filipoff on toiminut monipuolisissa taloushallinnon tehtävissä koko 20-vuotisen työuransa ajan. Ennen tilintarkastajaksi ryhtymistään hän työskenteli runsaat kaksi vuotta kansainvälisen pk-yrityksen taloushallinnossa ja yli viisi vuotta valtakunnallisen taloushallinnon palveluita tarjoavan Talenom Oyj:n konttorinjohtajana Iisalmessa. Tilintarkastusmaailmaan tutustumisen Timo aloitti Ernst & Young Oy:n palkkalistoilla vuonna 2008, josta hän siirtyi SYS Audit Oy:n palvelukseen vuonna 2010.

Timolla on normaalien tilintarkastusrutiinien lisäksi runsaasti kokemusta henkilö- ja yritysverotuksesta, yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä kirjanpidosta, ja suurin osa hänen työajastaan kuluukin nykyään muiden toimeksiantojen kuin perinteisten tilintarkastusprosessien hoitamiseen. Timon ote tilintarkastukseen on ennen kaikkea asiakasta palveleva ja konsultoiva. Hän pystyy monipuolisen työtaustansa ja osaamisensa ansiosta ottamaan tarkastusprosessin yhteydessä kantaa muun muassa siihen, miten yrittäjän kannattaa verotehokkaimmin nostaa varoja yrityksestään, auttamaan yrittäjää myös hänen muissa omissa veroasioissaan sekä tarvittaessa toimimaan avustajana erilaisissa sukupolvenvaihdos- ja yritysjärjestelytilanteissa. Timo myös neuvoo aktiivisesti asiakasyritysten taloushallintoa ja kirjanpitäjiä jo tilikauden aikana niin kirjanpidollisissa kuin verotuksellisissa kysymyksissä. Hänen asiakkainaan on runsaasti maatilaosakeyhtiöitä.