Meri Heikkinen

Tilintarkastusassistentti
puh. 050 555 3014

Meri on aikaisemmin työskennellyt erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja tilintarkastusassistenttina. SYS Audit Oy:ssä hän aloitti marraskuussa 2018. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista pk-yhtiöiden, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista.