Kari Hyvönen

KHT
puh. 040 563 4361

KHT Kari Hyvönen on toiminut taloushallinnon tehtävissä ja tilintarkastajana yli 30 vuoden ajan. Hän työskentelee nykyisin pääasiassa Iisalmen talousalueella. Karilla on osaamista erityisesti yritysjärjestelyihin liittyen, ja hän myös toimii neuvonantajana vuosittain useissa pk-yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa.