Teemu Laitinen

KHT, toimitusjohtaja
puh. 050 385 0192

Teemu on työskennellyt yhtiössämme keväästä 2011 lähtien. Tilintarkastuskokemusta hänellä on monipuolisesti niin omistajavetoisten pk-yritysten tilintarkastuksesta kuin myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastuksesta. Teemulla on kokemusta myös yritysjärjestelyistä sekä omistajayrittäjien verokonsultoinnista.

Teemu suorittaa vuosittain kymmeniä konkurssipesien erityistilintarkastuksia ja lukuisia muita insolvenssiasioihin liittyviä toimeksiantoja. Tämän lisäksi Teemu suorittaa erityisiä sekä muita tarkastuksia niin osake- kuin asunto-osakeyhtiöidenkin riitatilanteissa.

Teemu on yhtiömme toimitusjohtaja ja osakas sekä Suomen tilintarkastajat ry:n hallituksen jäsen.