Antti Nurmonen

KHT
puh. 045 175 6466

Yhtiömme osakas Antti Nurmonen on työskennellyt tilintarkastustehtävissä vuodesta 2013 lähtien. Hänellä on kokemusta niin pk-yritysten, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, yhdistysten kuin säätiöidenkin tilintarkastuksista. Lakisääteisten tilintarkastustehtävien lisäksi Antin toimenkuvaan kuuluvat olennaisena osana asiakasyritysten neuvonta ja konsultointi muun muassa tilinpäätösraportointiin, verotukseen ja taloudellisten tunnuslukujen tulkintaan liittyen.

Antilla on myös monipuolista osaamista liittyen yritysjärjestelyihin, yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Hän toteuttaa muun muassa vuosittain useita ostajan Due Diligence -tarkastuksia sekä avustaa säännöllisesti asiakkaitaan näiden omistus- ja rakennejärjestelyissä.