SYS Audit Oy on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö, jonka tarina nykymuodossaan alkoi 2010-luvulle tultaessa kolmen perustajaosakkaan hypätessä suuremmista tilintarkastusyhteisöistä yrittäjäpolulle. Alkuperäisenä ajatuksena oli tarjota laadukkaita, asiakkaille lisäarvoa tuottavia tilintarkastuspalveluita pk-yrityksille sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Tämä perusajatus on toiminnallemme leimallista edelleen, mutta toimintamme kehittyessä vuosien varrella myös palvelutarjontamme on laajentunut muun muassa yritysjärjestelyihin, veroneuvontaan, hanketarkastuksiin, Due Diligence-tarkastuksiin sekä erilaisiin insolvenssioikeuteen liittyviin tarkastuksiin.

Historiamme

Alkusysäyksen SYS Auditin tarina sai tosiaan 2010-luvun alussa, kun yhtiö osti Jyväskylässä toimineen Tilintarkastus Riuttanen Oy:n koko osakekannan. Alkuvaiheessa henkilöstöä oli alle 10 henkilöä ja toimintaa harjoitettiin Jyväskylässä, Kuopiossa ja Iisalmessa sijaitsevilta toimistoilta käsin. 2010 luvun aikana yhtiömme kasvoi pääosin orgaanisesti siten että vuosikymmenen lopulla työllistimme hieman alle 30 henkilöä ja uudeksi toimistopaikkakunnaksi oli vuonna 2017 valikoitunut Helsinki. 2020-luvulle tultaessa yhtiössä oli aika toteuttaa sukupolvenvaihdos, jonka yhteydessä yhtiön sen hetkiset avainhenkilöt ostivat yhtiön koko osakekannan ja allekirjoittanut sai vastuulleen konsernin toimitusjohtajan tehtävät. Viimeisen parin vuoden aikana olemme laajentaneet toimintaamme sekä Seinäjoelle että Porvooseen ja työllistämme tällä hetkellä yli 50 henkilöä. Yhteisömme kasvu näyttäisi jatkuvan myös tulevaisuudessa, joka mahdollistaa myös uusien työntekijöiden palkkaamisen sekä vastuun ja omistuksen jakamisen henkilöstölle jatkossakin.

Arvomme

Toimiessamme lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä tavoitteenamme on historiamme alusta saakka ollut, että yhteisöllisyys näkyy toiminnassamme monin eri tavoin. Olemme halunneet kehittää henkilöstömme osaamista systemaattisesti, sekä kehittää työyhteisöämme siten, että henkilöstö sitoutuu yhtiön toimintaan ja arvoihin. Nykyisten ja tulevien asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme suhteen haluamme olla luotettava ja asiakaspalveluorientointunut kumppani. Voidaksemme toteuttaa toimintaamme haluamallamme tavalla muotoilimme viime syksynä pidetyssä arvotyöpajassa henkilöstömme kanssa arvomme kuulumaan seuraavasti:

  • Yhdessä olemme enemmän
  • Luottamus, vapaus ja vastuunotto
  • Positiivinen yllättäminen
  • Kestävä ja kannattava kasvu

Luotamme siis jatkossakin yhteistyön voimaan, jotta voimme palvella asiakkaitamme vielä entistäkin laaja-alaisemmin ja paremmin. Tämä näkyy käytännön arjessamme siten, että jokaisella meillä on vastuu mukavan työpaikan tekemisestä siten, että sama fiilis välittyy aina asiakasrajapintaan saakka. Työpajassa esitettyä henkilöstön kommenttia mukaillen, ”kun jokainen meistä tekee pikkuisen ekstraa niin silloin tämän kokoisella porukalla saadaan jo aika isoja juttuja aikaiseksi”. Asiantuntijatyötä tullaan tulevaisuudessa tekemään entistä enemmän hybridimuotoisesti, mikä korostaa yksilön vastuuta oman työnsä johtamisesta – yhteisön taustatukea unohtamatta. Arvojemme mukaisesti annamme persoonamme näkyä työnteossamme ja pyrimme löytämään (tarvittaessa rakentamaan) jokaiselle huippuosaajallemme hänelle parhaiten sopivan roolin työyhteisössämme. Pyrimme yllättämään asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja työkaverimme positiivisesti aina kun siihen on mahdollisuus. Tarjotaksemme motivoivia urapolkuja kaikille nykyisille ja tuleville asiantuntijoillemme, meidän on tarpeen myös kasvaa sopivissa määrin – eri asioiden tasapaino säilyttäen.

SYS Auditin tarinasta on takana ensimmäinen reilu vuosikymmen ja olemme saaneet rakennettua melkoisen mukavan työyhteisön, jossa mittausten mukaan työtyytyväisyys on korkealla tasolla. Olemme uuden johdon kanssa saaneet hienon yhtiön käsiimme, jota haluamme kehittää edelleen. Allekirjoittaneella on ilo ja kunnia – mutta myös vastuu olla ohjailemassa tätä tarinaa näköalapaikalta. Mikäli haluat kuulla lisää tarinastamme tai kenties jonain päivänä olla osa sitä niin olethan toki yhteyksissä.

Tsemppiä!

Teemu