Val av revisor

Enligt kap. 2 §2 i Revisionslagen: Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta utföra revision enligt vad som föreskrivs i denna lag och i någon annan lag.

Läs mer

Material som behövs vid revisionen

Revisionen sker smidigast när personen som ansvarar för bokföring och förvaltning på förhand har sett till att det nödvändiga materialet finns lätt till hands.

Läs mer

Digital revision

Tack vare digitaliseringen sker revisionen numera över webben via olika datasystem i stället för att bläddra i överfulla mappar.

Läs mer

Revision

Vi är en självständig och oberoende revisionsbyrå, vilket gör att vi kan anpassa vår verksamhet till finländska förhållanden, utan att glömma internationella aspekter. Vi finns i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Idensalmi, Seinäjoki och Borgå. Vi har mycket mångsidig erfarenhet och kunskap om revision. Vår kundbas omfattar nästan alla branscher och många olika bolagsformer.

Kontakta oss

Växel: 010 420 2250

(8,35 cent/samtal +16,69 cent/min.)

toimisto@sysaudit.fi

Nyheter

Våra tjänster

tilintarkastus erotin

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens. Våra kunder omfattar bland annat ägardrivna små- och medelstora företag samt fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar, stiftelser och internationella företag.

Revision

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens.

Läs mer

Företagsom-strukturering

Vi är din partner i företagsomstruktureringar.

Läs mer

Generationsväxling

Vi erbjuder övergripande stöd med att genomföra en generationsväxling.

Läs mer

Särskilda granskningar

Våra experter har lång erfarenhet av särskilda granskningar.

Läs mer

Saneringsutlåtande

Eventuellt kan det krävas ett revisorsutlåtande som bilaga till saneringsansökan och det kan vi hjälpa dig med, även snabbt vid behov.

Läs mer

Utlåtande om trafiktillstånd

Våra tjänster omfattar intyg över ekonomiska resurser som behövs vid ansökan om trafiktillstånd.

Läs mer

Intern revision

Vårt mål är att erbjuda revisionstjänster som stöder ledningen och skapar mervärde.

Läs mer

Andra utlåtanden

Våra tjänster omfattar samtliga revisorsutlåtanden.

Läs mer