Utnyttja din revisor till max

Vår personliga tjänst på klarspråk är tillgänglig året runt, inte bara när bokslutet ska granskas.

Förutse företagets ekonomi

Vi finns där som stöd för företagaren och hjälper dig att fatta de där lite klokare besluten om din affärsverksamhet.

Äkta kundbetjäning

Vi läser resultat- och balansräkningarna tillsammans och diskuterar oss fram till hur du framöver kan fatta optimala beslut.

Service från företagare till företagare

Vi är Finlands största helt inhemska och självständiga revisionssammanslutning och förstår de små och medelstora företagens behov.

Tydliga råd om företagarens ekonomi

Företagsomstrukturering

Företagsomstrukturering hör till det största en företagare kan råka ut för på sin väg. Därför är det av primär betydelse att du under processens gång får sakkunnig och begriplig service och rådgivning.

Due diligence

Vi har bred branscherfarenhet och ser på företagets affärsverksamhet med utomstående och opartiska ögon. I de flesta fall ger detta dig insikt om vilka risker som är förknippade med objektet och hur man kan göra saker på ett smartare sätt.

Skatterådgivning

Med god skatterådgivning kan du undvika problem med beskattningen och dessutom förutse kommande ändringar i skattelagstiftningen. Skatteplanering är också ett viktigt element vid ägarbyte och företagsomstrukturering.

I bloggen / snabblänkar

Mer än 30 års erfarenhet av revision

Revision med tillhörande rådgivningstjänster utgör kärnan i vår kompetens. Bland våra revisionsklienter finns ägarstyrda små och medelstora företag, fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar och stiftelser samt internationella företag.

SYS Audit Oy och Tilintarkastus Riuttanen Oy är i revisionslagen avsedda revisionssammanslutningar.

Ta kontakt

Växel: 010 420 2250

(8,35 cent/samtal +16,69 cent/min)

toimisto@sysaudit.fi

Nyheter