SYS Audit Oy och Tilintarkastus Riuttanen Oy bildar en koncern som erbjuder en erfaren revisions- och expertorganisation i Mellersta Finland, Savolax, Södra Österbotten och Nyland. Bolagen är auktoriserade revisionsbyråer som ägs av CGR- och GR-revisorer. Båda bolagen är revisionssammanslutningar som avses i revisionslagen.

Vår personal omfattar över 25 auktoriserade CGR- och GR-revisorer och vid den mest hektiska tiden på året sysselsätter vi för närvarande över 60 personer. Under den mest hektiska perioden på våren erbjuder vi arbete och praktikplatser på viss tid åt branschens framtida experter som fortfarande studerar.

Vi fokuserar på lokala revisions- och rådgivningstjänster för små och medelstora företag samt bostads- och fastighetsbolag. De ansvariga revisorerna är också själva företagare så vi är personligen medvetna om de utmaningar som företagsverksamhet medför. Vi strävar efter att genuint utveckla vår verksamhet och skapa mervärde för företagare genom att i revisionen och rådgivningen fokusera på väsentliga frågor för företagsverksamheten. Vi är speciellt väl insatta i företagsbeskattning, företagsomstruktureringar, redovisningsprocesser och att betjäna ägarföretagare på ett mångsidigt sätt.

Revisions- och expertorganisation SYS Audit Oy och Tilintarkastus Riuttanen Oy