Revisionen sker smidigast när personen som ansvarar för bokföring och förvaltning på förhand ser till att det nödvändiga materialet finns lätt till hands.

Nedan finns en lista på det material som oftast behövs vid revision av aktiebolag och bostadsaktiebolag, listorna nedan kan även tillämpas på andra bolagsformer.

Materiallistor:

Material som behövs vid revisionen revision och rådgivningstjänster