Våra tjänster

tilintarkastus erotin

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens. Våra kunder omfattar bland annat ägardrivna små- och medelstora företag samt fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar, stiftelser och internationella företag.

Revision

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens.

Företagsom-strukturering

Vi är din partner i företagsomstruktureringar.

Due diligence

På SYS Audit har vi bred erfarenhet av företagsinspektion i olika branscher.

Skatterådgivning

Med god skatterådgivning undviker du inte bara problem med beskattningen; du kan också förutse framtiden i fråga om den föränderliga skattelagstiftningen.

Saneringsutlåtande

Eventuellt kan det krävas ett revisorsutlåtande som bilaga till saneringsansökan och det kan vi hjälpa dig med, även snabbt vid behov.

Särskilda granskningar

Våra experter har lång erfarenhet av särskilda granskningar.

Projektgranskning

Projektgranskningar gäller efterlevnaden av villkoren för det offentliga understöd eller den offentliga finansiering som offentligt finansierade projekt har beviljats.

Utlåtande om trafiktillstånd

Våra tjänster omfattar intyg över ekonomiska resurser som behövs vid ansökan om trafiktillstånd.