Våra tjänster

tilintarkastus erotin

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens. Våra kunder omfattar bland annat ägardrivna små- och medelstora företag samt fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar, stiftelser och internationella företag.

Revision

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens.

Läs mer

Företagsom-strukturering

Vi är din partner i företagsomstruktureringar.

Läs mer

Generationsväxling

Vi erbjuder övergripande stöd med att genomföra en generationsväxling.

Läs mer

Särskilda granskningar

Våra experter har lång erfarenhet av särskilda granskningar.

Läs mer

Saneringsutlåtande

Eventuellt kan det krävas ett revisorsutlåtande som bilaga till saneringsansökan och det kan vi hjälpa dig med, även snabbt vid behov.

Läs mer

Utlåtande om trafiktillstånd

Våra tjänster omfattar intyg över ekonomiska resurser som behövs vid ansökan om trafiktillstånd.

Läs mer

Intern revision

Vårt mål är att erbjuda revisionstjänster som stöder ledningen och skapar mervärde.

Läs mer

Andra utlåtanden

Våra tjänster omfattar samtliga revisorsutlåtanden.

Läs mer

Våra tjänster

tilintarkastus erotin

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens. Våra kunder omfattar bland annat ägardrivna små- och medelstora företag samt fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar, stiftelser och internationella företag.

Revision

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör till vår kärnkompetens.

Läs mer

Företagsom-strukturering

Vi är din partner i företagsomstruktureringar.

Läs mer

Generationsväxling

Vi erbjuder övergripande stöd med att genomföra en generationsväxling.

Läs mer

Särskilda granskningar

Våra experter har lång erfarenhet av särskilda granskningar.

Läs mer

Saneringsutlåtande

Eventuellt kan det krävas ett revisorsutlåtande som bilaga till saneringsansökan och det kan vi hjälpa dig med, även snabbt vid behov.

Läs mer

Utlåtande om trafiktillstånd

Våra tjänster omfattar intyg över ekonomiska resurser som behövs vid ansökan om trafiktillstånd.

Läs mer

Intern revision

Vårt mål är att erbjuda revisionstjänster som stöder ledningen och skapar mervärde.

Läs mer

Andra utlåtanden

Våra tjänster omfattar samtliga revisorsutlåtanden.

Läs mer