Vi är din partner i företagsomstruktureringar

Vi erbjuder övergripande rådgivning vid företagsomstruktureringar, allt från planering till verkställande, inklusive finansieringsförhandlingar. Vi hjälper vid företagsförvärv och generationsväxlingar. Våra tjänster omfattar alla former av företagsförvärv, såsom fusioner, fissioner, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten, upplösningar och förändring av företagsform. I anslutning till dessa gör vi också separat värderingar och riskanalyser samt due diligence-utredningar i fråga om ekonomi och beskattning.

Företagsomstrukturering

Kontaktpersoner

Anssi Tikkanen
Anssi TikkanenCGR
tel. +358 44 355 8255
Till den personliga sidan
Teemu Laitinen
Teemu LaitinenCGR
tel. +358 50 385 0192
Till den personliga sidan
Antti Nurmonen
Antti NurmonenCGR
tel. +358 45 175 6466
Till den personliga sidan
Timo Filipoff
Timo FilipoffGR
tel. +358 40 553 1682
Till den personliga sidan
Seppo Tervonen
Seppo TervonenCGR
tel. 050 383 7788
Till den personliga sidan

Kontakta oss via kontaktformuläret

Vi är din partner i företagsomstruktureringar

Vi erbjuder övergripande rådgivning vid företagsomstruktureringar, allt från planering till verkställande, inklusive finansieringsförhandlingar. Vi hjälper vid företagsförvärv och generationsväxlingar. Våra tjänster omfattar alla former av företagsförvärv, såsom fusioner, fissioner, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten, upplösningar och förändring av företagsform. I anslutning till dessa gör vi också separat värderingar och riskanalyser samt due diligence-utredningar i fråga om ekonomi och beskattning.

Företagsomstrukturering

Kontaktpersoner

Anssi Tikkanen
Anssi TikkanenCGR
tel. +358 44 355 8255
Till den personliga sidan
Teemu Laitinen
Teemu LaitinenCGR
tel. +358 50 385 0192
Till den personliga sidan
Antti Nurmonen
Antti NurmonenCGR
tel. +358 45 175 6466
Till den personliga sidan
Timo Filipoff
Timo FilipoffGR
tel. +358 40 553 1682
Till den personliga sidan
Seppo Tervonen
Seppo TervonenCGR
tel. 050 383 7788
Till den personliga sidan

Kontakta oss via kontaktformuläret