Projektgranskningar gäller efterlevnaden av villkoren för det offentliga understöd eller den offentliga finansiering som offentligt finansierade projekt har beviljats. Vi utreder huruvida mottagaren av stödet har uppfyllt de villkor som ställdes för stödet.

Vanligen begärs projektgranskning av den instans som beviljar stödet.

För företagens del gäller projektgranskningarna oftast finansiering som beviljats av Business Finland.

Kontakta gärna revisorn redan i samband med att du ansöker om stöd

Ett offentligt finansierat projekt förutsätter slutrapportering vilket i sin tur kan förutsätta revision. Om revision behövs står det vanligen i beslutet om beviljat stöd.

Revisionen utförs typiskt av företagets revisor. När ett sådant projekt finns på horisonten är det därför bäst att redan på förhand avtala om projektrevision.

Förutseende underlättar också slutrapporteringen och den ekonomiska förvaltningen under projekttiden. Företaget gör klokt i att planera slutrapporteringen av projektet och till exempel dess kostnadsställen tillsammans med revisorn.

 

Våra experter på projektgranskning

Tanja Pajulampi
Tanja PajulampiCGR, KLT
tel. +358 40 543 9024
Anni Kilpinen
Anni KilpinenGR
tel. +358 400 648 281
Maria Taavila
Maria TaavilaGR
tel. +358 44 585 8713

Kontakta oss via formuläret