Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör vår kärnkompetens

Våra kunder omfattar bland annat ägardrivna små- och medelstora företag samt fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar, stiftelser och internationella företag. SYS Audit Oy och Tilintarkastus Riuttanen Oy är revisionssammanslutningar som avses i revisionslagen.

Vi är en självständig och oberoende revisionsbyrå, vilket gör att vi kan anpassa vår verksamhet till finländska förhållanden, utan att glömma internationella aspekter. Vi har mycket mångsidig erfarenhet och kunskap om revision. Vår kundbas omfattar nästan alla branscher och olika bolagsformer.

Revision

Kontakta oss via kontaktformuläret

Revision och tillhörande rådgivningstjänster hör vår kärnkompetens

Våra kunder omfattar bland annat ägardrivna små- och medelstora företag samt fastighets- och bostadsaktiebolag, föreningar, stiftelser och internationella företag. SYS Audit Oy och Tilintarkastus Riuttanen Oy är revisionssammanslutningar som avses i revisionslagen.

Vi är en självständig och oberoende revisionsbyrå, vilket gör att vi kan anpassa vår verksamhet till finländska förhållanden, utan att glömma internationella aspekter. Vi har mycket mångsidig erfarenhet och kunskap om revision. Vår kundbas omfattar nästan alla branscher och olika bolagsformer.

Revision

Kontakta oss via kontaktformuläret