Revisionsexpertis ständigt till hands

Revision behöver inte vara endast ett lagstadgat tvång. Utnyttja revisionen till max genom att tillsammans med vår expert sätta dig in i ekonomin i ditt eget företag.

Samtidigt som du försäkrar dig om att alla siffror och kalkyler för din affärsverksamhet fyller lagens krav får du, på tydligt vardagsspråk, sakkunniga råd om företagets ekonomi och lär dig att planera bättre och bättre.

Våra tydliga processer, som har slipats fram under decenniernas gång, och vår diskuterande tjänst innebär att revisionen är mödolös inte bara för företagaren utan också för bokföraren. Samarbete ger dig som företagare det bästa stödet för din ekonomi.

Förstå och förutse ekonomin i ditt företag

Vi stöder dig som företagare och hjälper dig att fatta klokare beslut om din affärsverksamhet. Vår personliga och lättbegripliga service finns tillgänglig året runt, inte bara när bokslut ska granskas.

Äkta kundbetjäning, inte bara lagstadgad rutin

Revisionen ger dig en möjlighet att förstå företagets ekonomi. Vi läser resultat- och balansräkningarna tillsammans med dig och diskuterar oss fram till hur du framöver kan fatta optimala beslut.

Revisionsservice från företagare till företagare

Vi på SYS Audit är också företagare. Vi är Finlands största helt inhemska och självständiga revisionssammanslutning och förstår vilka behov små och medelstora företag har. På denna grund har vi skapat en modell för smidig och effektiv kundbetjäning.

Sakkunnig revision i rätt tid för bostadsaktiebolag

Du behöver inte stressa inför säsongen för bolagsstämmor. Vi sköter revisionen för bostadsaktiebolag snabbt, med en attityd av kompetent betjäning och till konkurrenskraftigt pris.

Vår smidiga revisionsprocess bygger på decenniers erfarenhet. Ni behöver revisionsberättelsen i tid för bolagsstämman och det får ni av oss – i rättan tid och högklassigt genomförd.

Med beaktande av särdrag i förenings- och stiftelserevision

Revision av tredje sektorns sammanfund genomför vi i enlighet med vår bästa praxis, på utsatt tid och i kundens tjänst. Du kan också vända dig till oss i andra frågor som väcks på basis av revisionen, till exempel i fråga om hur den interna kontrollen kan utvecklas.

Auktoriserade revisorer till din tjänst

I vår personal ingår tiotals CGR- och GR-revisorer. Vårt team besitter mångsidig kompetens i olika branscher och vi är övertygade om att vi hittar en expert som passar just dig.

SYS Audit Oy och Tilintarkastus Riuttanen Oy är i revisionslagen avsedda revisionssammanslutningar.

Ta kontakt