Företagssanering är en stressig tid i företagarens liv. Vi har solid erfarenhet av företag som kämpar med ekonomiska svårigheter och bistår i dessa situationer med lyhörd betjäning, om möjligt med sikte på att affärsverksamheten ska kunna tillfriskna.

Det revisorsutlåtande som du eventuellt behöver som bilaga till en ansökan om sanering får du av oss, vid behov med snabb tidtabell.

Sanering är möjlig trots inlämnad konkursansökan

Ett företag kan ansöka om sanering i det fall att gäldenären inte klarar av att betala förfallna skulder. Ansökan om företagssanering riktas till domstol av antingen gäldenär eller borgenär.

Ansökan om sanering kan göras också om borgenären har sökt gäldenären i konkurs. Domstolen kan tillfälligt avbryta både behandlingen av konkursansökan och utmätning, för den tid det tar att behandla saneringsansökningen.

Våra experter på saneringsutlåtande

Teemu Laitinen
Teemu LaitinenCGR
tel. +358 50 385 0192
Sami Kiviluoma
Sami KiviluomaGR
tel. +358 45 678 4633

Kontakta oss via formuläret