Särskilda granskningar utförs för såväl företag som bostadsaktiebolag när det finns misstanke om lagbrott i den ekonomiska förvaltningen. Särskilda granskningar görs också i samband med företagssanering och konkurs.

Särskild granskning av konkursbo

Vid särskild granskning av ett konkursbo läggs största vikten vid att trygga borgenärernas intressen. Vår styrka ligger i en smidig och sakkunnig tjänst. Utgångspunkten är att den särskilda granskningen ska utmynna i en begriplig rapport som underlag för beslut.

Företagssanering

Granskningar som görs i samband med företagssanering har sin tyngdpunkt dels i att trygga borgenärernas intressen, dels i att bedöma om och hur företagets verksamhet kan fortsätta. Vår styrka ligger i en smidig och lösningsorienterad tjänst.

I samarbete med saneringsutredaren och företagets företrädare strävar vi efter att korrigera eventuellt observerade brister i den ekonomiska rapporteringen och styra den i rätt riktning. Målet är att i kritiskt läge kunna fatta så bra beslut som möjligt på basis av tillräckligt verifierade data.

 

Bostadsaktiebolag

Om ledningen för ett bostadsaktiebolag har kört in i en återvändsgränd kan det ibland, för att reda ut saken, behövas en särskild granskning som beslutsunderlag. Vi har erfarenhet både av oklarheter i indrivningen av bolagsvederlag och av andra administrativa brister.

En särskild granskning syftar till att producera en lättbegriplig rapport där vi sammanställer våra observationer. Vanligen beslutar bostadsaktiebolagets bolagsstämma eller styrelse om vilka fortsatta åtgärder som eventuellt ska vidtas på basis av vår rapport.

 

Våra experter på särskild granskning

Teemu Laitinen
Teemu LaitinenCGR
tel. +358 50 385 0192
Sami Kiviluoma
Sami KiviluomaGR
tel. +358 45 678 4633

Kontakta oss via formuläret