Med god skatterådgivning undviker du inte bara problem med beskattningen; du kan också förutse framtiden i fråga om den föränderliga skattelagstiftningen.

Beskattningen är en helhet där de månatliga skatterna ingår som ett element. Därtill finns en mängd specifika frågor som måste lösas: allt från skatterevisionl till begäran om rättelse, för såväl företaget som dess ägare.

Skatterådgivning ska man helst fundera på i det skede då företagets verksamhet är lönsam eller bolaget annars har en särskilt stark balans.

Skatteplaneringen är också en viktig ingrediens vid ägarbyte och företagsomstrukturering. Korrekt skatteplanering i rätt tid kan ge betydande ekonomisk vinning.

Betjänande och begriplig skatteplanering

Vi hjälper både små och stora företag att planera sin beskattning. Tillsammans går vi igenom och begripliggör beskattningens kringelikrokar.

I planeringen ger vi företagaren råd om såväl företagets som företagarens personliga beskattning.

Vi hjälper också till med att lösa mer specifika spörsmål som väcks av skattemyndigheten.

 

Våra experter på skatterådgivning

Anssi Tikkanen
Anssi TikkanenCGR
tel. +358 44 355 8255
Teemu Laitinen
Teemu LaitinenCGR
tel. +358 50 385 0192
Antti Nurmonen
Antti NurmonenCGR
tel. +358 45 175 6466
Timo Filipoff
Timo FilipoffGR
tel. +358 40 553 1682

Kontakta oss via formuläret