Vid behov kan vi leverera utlåtande för trafiktillstånd samma dag

Trafiktillstånd behövs för transport av gods på väg mot ersättning och tillståndspliktig persontrafik. I Finland ansöks trafiktillstånd centraliserat hos Transport- och kommunikationsverket Traficom. Våra tjänster omfattar utarbetning av ett intyg över ekonomiska resurser som behövs vid ansökan om trafiktillstånd. Den som ansöker om trafiktillstånd ska ha tillgång till ekonomiska resurser på minst 9 000 euro för det första fordonet och 5 000 euro för varje följande fordon.

Kontakta oss om du behöver ett utlåtande. Vi berättar för dig vilka uppgifter vi behöver för att ge utlåtandet. Vid behov kan du få utlåtandet samma dag.

Utlåtande för trafiktillstånd

Våra experter på utlåtande för trafiktillstånd

Samu Kallioinen
Samu KallioinenGR
tel. +358 40 670 5735
Lauri Lehtonen
Lauri LehtonenGR
tel. +358 45 124 1462

Kontakta oss via formuläret