SYS Audit Oy ja Tilintarkastus Riuttanen Oy muodostavat konsernin, joka on kokenut tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatio Keski-Suomessa, Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Yhtiöt ovat KHT- ja HT-tilintarkastajien omistamia auktorisoituja tilintarkastustoimistoja. Molemmat yhtiöt ovat tilintarkastuslain mukaisia tilintarkastusyhteisöjä.

Henkilöstöstämme on auktorisoituja KHT- ja HT- tilintarkastajia yli 25 ja kiireisimpään aikaan vuodesta työllistämme nykyisin yli 60 henkilöä. Ruuhkahuipun ajoittuessa keväälle tarjoamme vuosittain useita määräaikaisia työ- ja harjoittelupaikkoja alaa opiskeleville tulevaisuuden asiantuntijoille.

Keskitymme pääosin pk-yritysten sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden tilintarkastus- ja neuvontapalveluihin paikallisella otteella. Vastuullisten tarkastajien ollessa itsekin yrittäjiä tunnemme yritystoimintaan liittyvät haasteet henkilökohtaisesti. Pyrimme aidosti kehittämään toimintaamme ja tuomaan yrittäjille lisäarvoa keskittymällä tarkastuksessa ja neuvonnassa yritystoiminnan kannalta oleellisiin asioihin. Erityisen hyvin olemme perehtyneet yritysverotukseen, yritysjärjestelyihin ja laskentatoimen prosesseihin sekä omistajayrittäjien monipuoliseen palvelemiseen.

sys-audit-tilintarkastus-konserni tilintarkastus- ja asiantuntijaorganisaatio