Tilintarkastuslain 2. luvun 2 §:n mukaisesti: Yhteisössä ja säätiössä on tehtävä tilintarkastajan valinta ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädetään.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastajan valinta on kuitenkin aina tehtävä yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta.

Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut tilintarkastajan valinta

Hyväksytty tilintarkastaja

Hyväksyttyjä tilintarkastajia Suomessa ovat:

HT-tilintarkastajat sekä KHT-tilintarkastajat. Tilintarkastajaksi on myös mahdollista valita tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, valitsijalle on ilmoitettava päävastuullinen HT- tai KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut tilintarkastajan valinta

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

 1. yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa (huoneistoksi lasketaan myös esimerkiksi osakkeellinen autopaikka)
 2. tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain 2 luvun tai muun lain perusteella; taikka
 3. osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Yhdistys

Yhdistyksessä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla yhdistyslaissa säädetään.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhdistyksessä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa.

Yhdistyslakiin liittyvä siirtymäsäännös

Jos yhdistyksellä ei ole lain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkastajaa, sääntöihin ennen tämän lain voimaantuloa 1.9.2010 otettujen tilintarkastajaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten perusteella yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja tilintarkastusta koskevien sääntöjen määräysten katsotaan koskevan tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta. Vastaavasti toiminnantarkastajan voi valita toiseksi tarkastajaksi yhdistys, joka on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen tämän lain voimaantuloa määräys useammasta tilintarkastajasta.

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut tilintarkastajan valinta

Säätiö

Säätiössä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa.

Vaikka yhteisöllä ei olisi edellä mainittua tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, saatetaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä kuitenkin määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Edellä mainittujen kokorajojen alittuminen ei vaikuta tällaisiin yhteisöä koskeviin määräyksiin, vaan tilintarkastusvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää tällöin yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen muuttamista.

Muuta huomioitavaa

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös (ja mahdollinen toimintakertomus) on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Tilintarkastuslain 2. luvun 2 §:n mukaisesti: Yhteisössä ja säätiössä on tehtävä tilintarkastajan valinta ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla laissa säädetään.

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastajan valinta on kuitenkin aina tehtävä yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta.

Jos yhteisöllä ei ole tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut tilintarkastajan valinta

Hyväksytty tilintarkastaja

Hyväksyttyjä tilintarkastajia Suomessa ovat:

HT-tilintarkastajat sekä KHT-tilintarkastajat. Tilintarkastajaksi on myös mahdollista valita tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, valitsijalle on ilmoitettava päävastuullinen HT- tai KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut tilintarkastajan valinta

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

 1. yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa (huoneistoksi lasketaan myös esimerkiksi osakkeellinen autopaikka)
 2. tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain 2 luvun tai muun lain perusteella; taikka
 3. osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Yhdistys

Yhdistyksessä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tilintarkastuslaissa ja muualla yhdistyslaissa säädetään.

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhdistyksessä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
 2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
 3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja, jos yhdistyksellä ei ole tilintarkastajaa.

Yhdistyslakiin liittyvä siirtymäsäännös

Jos yhdistyksellä ei ole lain perusteella velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa tarkoitettua tilintarkastajaa, sääntöihin ennen tämän lain voimaantuloa 1.9.2010 otettujen tilintarkastajaa ja tilintarkastusta koskevien määräysten perusteella yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja tai tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastaja ja tilintarkastusta koskevien sääntöjen määräysten katsotaan koskevan tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta. Vastaavasti toiminnantarkastajan voi valita toiseksi tarkastajaksi yhdistys, joka on velvollinen valitsemaan tilintarkastajan ja jonka sääntöihin on otettu ennen tämän lain voimaantuloa määräys useammasta tilintarkastajasta.

Tilintarkastus- ja neuvontapalvelut tilintarkastajan valinta

Säätiö

Säätiössä on oltava sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Velvollisuudesta valita KHT-tilintarkastaja ja varatilintarkastaja säädetään tilintarkastuslain 2 luvussa.

Vaikka yhteisöllä ei olisi edellä mainittua tilintarkastuslain mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, saatetaan yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä kuitenkin määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta. Edellä mainittujen kokorajojen alittuminen ei vaikuta tällaisiin yhteisöä koskeviin määräyksiin, vaan tilintarkastusvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää tällöin yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen muuttamista.

Muuta huomioitavaa

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös (ja mahdollinen toimintakertomus) on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.