Lukuaika noin  2 min

Työurani SYS Audit Oy:ssä alkoi keväällä 2016 suoritetusta harjoittelusta. Opiskelin Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkintoa, jonka osana suoritin yliopiston vapaaehtoisen kolmen kuukauden pituisen harjoittelun kevään 2016 aikana. Harjoittelujakson jälkeen työskentelin tuntityöntekijänä kesään 2016 saakka. Syksyn 2016 aikana kirjoitin gradun sekä suoritin loppuun muita jäljellä olevia opintoja. Maisteriohjelman pääaineena minulla oli laskentatoimi, ja sivuaineopintoina olleet oikeustieteiden opinnot kattoivat tilintarkastajatutkinnon opintovaatimukset.

Minulla ei ollut aiempaa työkokemusta laskentatoimen tehtävistä ennen harjoittelun aloittamista. Rauhallisen perehdytystahdin ja työkavereiden tuen ansiosta pääsin kuitenkin hyvin perille työtehtävistäni. Tarkastustyön apuna oli kokeneempia tilintarkastusassistentteja sekä auktorisoituja tilintarkastajia. Aloitin työskentelyn samaan aikaan toisen harjoittelijan kanssa, joten myös hänen kanssaan työskentelystä oli apua ensimmäisen kevään aikana.

Kolmen kuukauden harjoittelun sekä sitä seuranneen tuntityöskentelyn kautta pääsin hyvin tutustumaan tilintarkastuksen käytännön maailmaan. Pääsin osallistumaan itsenäisesti pienten asunto-, kiinteistö- ja osakeyhtiöiden sekä henkilöyhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksiin heti harjoitteluni aikana. Tämä mahdollisti laaja-alaisen oppimisen eri toimialoilla toimivien yhtiöiden toiminnoista, hallinnosta ja yhtiöoikeudellisista asioista.

Keväällä 2017 valmistuin yliopistosta ja työskentelin määräaikaisena työntekijänä tilintarkastusassistentin tehtävissä. Tämän jälkeen olen työskennellyt yhtiössämme vakituisena työntekijänä. Kokemukseni karttuessa pääsin osallistumaan tilintarkastusassistenttina suurempien ja haastavampien asiakkaiden tarkastustehtäviin, sekä pääsin mukaan asiakaskäynneille ja palavereihin auktorisoitujen tilintarkastajien mukana. Oman osaamisen kehittymisen huomasi selvästi ensimmäisten vuosien aikana, mikä on tavanomaista tilintarkastusalalla. Työnkuvaamme kuuluu tilintarkastuksen lisäksi myös muita tehtäviä oman mielenkiinnon mukaan, kuten yritysjärjestelyitä ja due diligence- kartoituksia, joissa omaa osaamistaan pääsee laajentamaan entisestään. Itse olen osallistunut esimerkiksi asiakkaiden tarpeiden mukaan heidän sisäisen laskennan tehtäviin.

Suoritin HT-tutkinnon syksyllä 2020 ja auktorisoinnin vahvistamisen jälkeen tammikuussa 2021 aloin työskennellä HT-tilintarkastajan tehtävissä. Tilintarkastajatutkinnon myötä työnkuvani on muuttunut edelleen laajemmaksi ja vastuullisemmaksi. Olen saanut vastattavakseni heti alusta lähtien omia asiakkuuksia, joiden tilintarkastustyöt hoidan nyt itsenäisesti. Täysin yksin haastavampia asioita ei onneksi tarvitse ratkaista, sillä tukea saa sekä lähimmiltä oman toimiston työkavereilta sekä koko yhteisömme porukasta.

Yksi parhaista asioista tilintarkastusalalla on mielestäni oman kehittymisen ja oppimisen mahdollisuudet, joihin meidän työpaikassa panostetaan. Pääsen näkemään työssäni eri toimialoilla toimivien ja erikokoisten yhtiöiden toimintaa, sekä olemaan kontaktissa asiakkaiden sekä heidän kirjanpitäjien kanssa. Tilintarkastusalalle tyypillisesti iso osa töistä painottuu kevätkuukausille, mutta sen vastapainoksi voimme pitää pitkät kesä- ja joululomat sekä ekstravapaita syksyn hiljaisempina aikoina.