Iida ja Anna päätyivät SYS Auditille suorittamaan työharjoittelua. Harjoittelun loputtua he kuitenkin saivat jatkaa yrityksessä määräaikaisina assistentteina auttaen uusia harjoittelijoita ja ottamalla koppia vaativammista tilintarkastuksista.  Kasvaneen kiinnostuksen myötä heille tarjoutui mahdollisuus aloittaa SYS Auditilla vakituisina työntekijöinä ja samalla suorittaen opintojaan.

Iida Koukkula
Iida KoukkulaTilintarkastusassistentti
etunimi.sukunimi@sysaudit.fi

Ida:

”SYS Audit Oy:n Jyväskylän toimipisteellä tehdyn kevään harjoittelun jälkeen valmistuin kauppatieteiden kandidaatiksi jouluna 2021. Töiden ohella teen laskentatoimen maisteritutkintoa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja tilintarkastustutkintoa varten sivuaineenani on oikeustieteen opintoja. Ajatus kevään harjoittelusta heräsi, kun koronapandemia peruutti mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon. Hakujen avautuessa erityisesti SYS Audit Oy oli jäänyt mieleen yrityksen pitäessä tilintarkastuksen perusteiden kurssia yliopistollamme. Aikaisempi työkokemukseni koostuu asiakaspalvelusta ja myyntityöskentelystä. Taloushallinnon työkokemuksen puute ei vaikuttanut harjoittelupaikkaa hakiessa. Intensiivisen perehdytysjakson, muiden assistenttien sekä koko työyhteisön tuen avulla kehittyminen on ollut kuitenkin erittäin nopeaa. Joustavan työyhteisön ja työajan ansiosta oman osaamisen kehittäminen koulunpenkillä ja työelämässä jatkuu edelleen. Tarkoituksena on maisteriopintojen päätteeksi tehdä pro gradu -tutkielma SYS Auditin kanssa ja suunnata katsetta kohti HT-tilintarkastajan tutkintoa. Keväällä 2023 olen mukana ohjaamassa ja perehdyttämässä Helsingin toimipisteen harjoittelijoita.”

Anna Smirnov
Anna SmirnovTilintarkastusassistentti
etunimi.sukunimi@sysaudit.fi

Anna:

“Olen valmistunut tradenomiksi viime keväänä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Koulussa opintoni suuntautuivat pääosin taloushallintoon, jonka seurauksena päädyin suorittamaan työharjoitteluni SYS Audit Oy:llä Jyväskylässä. Harjoittelu kesti noin viisi kuukautta, jonka jälkeen jatkoin vielä määräaikaisena tilintarkastusassistenttina elokuun loppuun saakka. Harjoittelujakso herätti mielenkiintoni tilintarkastusta kohtaan, jonka vuoksi kirjoitin myös opinnäytetyöni tähän liittyen. Minulla ei ollut aiempaa työkokemusta tilintarkastusalalta, eikä ylipäätään taloushallinon työtehtävistä ennen kuin aloitin harjoittelun. Tästä huolimatta hommiin oli helppo päästä mukaan. Tänä syksynä pääsin aloittamaan tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman, jota tulen suorittamaan töiden ohella. Työskentelen vakituisena työntekijänä SYS Audit Oy:llä Jyväskylän toimipisteellä.”

Harjoittelupolkumme 

Aloitimme työharjoittelumme SYS Audit Oy:llä Jyväskylässä tammikuun lopussa 2021. Samaan aikaan kanssamme aloitti neljä muuta harjoittelijaa. Perehdytysviikon jälkeen hoidimme työparin kanssa toimistorutiineja, päivystystä sekä autoimme ja tuimme toinen toisiamme ensimmäisissä tilintarkastuksissa. Harjoittelujaksomme jaettiin kolmen viikon sykleihin. Yksi viikko painottui toimistorutiinien sekä muiden juoksevien asioiden hoitamiseen ja kaksi viikkoa pyhitettiin konkreettiselle tarkastustyölle. Siispä tilintarkastuksen maailmaan pääsi käsiksi jo ensimmäisistä viikoista alkaen. Erityisesti asunto- osakeyhtiöiden tilintarkastus tulikin tutuksi ja töitä riitti.  Kiiresesongin keskellä apu oli kuitenkin aina saatavilla ja muilla työntekijöillä oli aikaa harkkareiden kysymyksille. Kevään jälkeen jatkoimme määräaikaisina assistentteina kesätöiden merkeissä, jolloin oli myös paremmin aikaa perehtyä bisnesyhtiöiden tilintarkastukseen.

Harjoittelijasta vakituiseksi assistentiksi  

Jatkoimme SYS Auditilla määräaikaisina assistentteina tammikuussa 2022. Pääsimme avustamaan ja tukemaan uusia harjoittelijoita sekä tekemään myös vaativampia tilintarkastuksia, toimistorutiinien jäädessä pois työnkuvasta. Haastavammat tarkastukset kiiresesongin keskellä ovat antaneet konkreettisemman kuvan tilintarkastuksesta. Työkokemuksen innoittamana, olemme suunnanneet myös maisteritutkinnon opintoja tilintarkastusalalle. Kahden kevään tarjoama näköalapaikka on lisännyt kiinnostusta niin alaa kuin työyhteisöämme kohtaan. Kiinnostusta on herättänyt muun muassa työn sopiva haastavuus, asiakkaiden monipuolisuus ja etenkin mahdollisuus jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Kasvaneen kiinnostuksen myötä saimme mahdollisuuden aloittaa SYS Auditilla vakituisina työntekijöinä syksyllä 2022. Alalle suuntautumista ajatellen on hyvä tietää, että myös määräaikaiset työskentelyjaksot kerryttävät tilintarkastajatutkintoon vaadittavaa käytännön kokemusta.

Työyhteisö 

SYS Audit koostuu nuorekkaasta ja avoimesta työyhteisöstä, jossa on helppo viihtyä. Joustavana työyhteisönä meillä on käytössä hybridimalli, jossa työskentely niin etänä kuin toimistolla on toteutettavissa. SYS Auditin toimipisteitä on useassa eri kaupungissa, joka on mahdollistanut myös työntekijöiden liikkuvuuden kaupunkien välillä. Työskentelytiloihin on panostettu ja esimerkiksi Jyväskylän toimisto on muuttanut uusiin, meille suunniteltuihin toimitiloihin. Yhteisön joustavuuden ansiosta töiden ja opiskelun yhdistäminen on tehty mahdolliseksi. Tarvittaessa kevätsesongin keskellä tentteihin ja pakollisille luennoille on aina päässyt sovittaessa. Lisäksi näin assistentteina, meidät on otettu mukaan kehittämään työyhteisöä yhä paremmaksi ja omannäköiseksi.

Mikäli haluat keskustella aiheesta lisää tai olet kiinnostunut työharjoittelusta SYS Auditilla olethan yhteydessä Samu Kallioiseen.
Samu Kallioinen
puh. 040 670 5735
samu.kallioinen@sysaudit.fi