Tilintarkastusassistenttimme Alina kertoo seuraavassa kokemuksiaan harjoittelusta ja työskentelystä meillä. Harjoittelijahakumme keväälle 2020 on nyt käynnissä.

Valmistuin tänä keväänä tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Suuntauduin opinnoissani taloushallintoon, ja suoritin konsultoivan taloushallinnon kärjen. Aloitin työharjoitteluni SYS Audit Oy:lla Jyväskylässä tammikuun lopussa 2018. Harjoitteluni kesti noin viisi kuukautta, jonka jälkeen jatkoin määräaikaisena tilintarkastusassistenttina heinäkuuhun saakka. Minulla ei ollut aiempaa työkokemusta taloushallinnon tehtävistä, mutta hyvän perehdytyksen ansiosta sain tarkastustyöstä nopeasti kiinni. Avoimen ja rennon ilmapiirin vuoksi muodostui myös matala kynnys kysyä apua.

Samaan aikaan kanssani työharjoittelun aloitti kolme muuta harjoittelijaa. Ensimmäisellä viikolla saimme perehdytyksen yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, toimistorutiineihin sekä kävimme läpi asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksen prosessia. Tämän jälkeen teimme pareittain joka toinen viikko toimistorutiineja ja joka toinen varsinaista tilintarkastusta. Ruuhkahuippu ajoittui vasta noin kuukauden päähän harjoittelun aloittamisesta, joten saimme tutustua rauhassa työympäristöön, henkilöstöön ja työtehtäviin.

Toimimme tilintarkastusassistentin roolissa harjoittelun aikana. Saimme siis tehdä avustavia tilintarkastuksen tehtäviä sekä kommunikoida asiakkaiden kanssa tarkastuksesta. Työtehtävät soveltuivat hyvin harjoittelijalle, koska tarkastuksien vaikeusastetta oli helppo nostaa tietotaidon kasvaessa. Harjoittelun aikana opin myös tarkastamaan liiketoimintayhtiöitä sekä pääsin avustamaan erityistarkastuksessa. Parasta harjoittelussa oli se, että pystyin hyödyntämään koulussa opittuja asioita käytäntöön sekä pääsin näkemään, mitä tilintarkastajan työ pitää sisällään.

Harjoittelun jälkeisen syksyn kirjoitin opinnäytetyötä liittyen tilintarkastusalaan, mihin sain neuvoja toimiston avuliaalta henkilöstöltä. Valmistuttuani aloitin määräaikaisena työntekijänä tammikuusta 2019 alkaen ja tällä hetkellä työskentelen SYS Audit Oy:lla vakituisesti.

Alina Mustapirtti

Tilintarkastusassistentti
050 0646 573

Koulutus

Tradenomi (2019), Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Työkokemus

Alina aloitti Tilintarkastus Riuttanen Oy:ssä harjoittelijana keväällä 2018 ja on työskennellyt tilintarkastusassistenttina keväästä 2019 alkaen. Tilintarkastuksen avustavissa tehtävissä hänelle on kertynyt monipuolista osaamista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, pk-yhtiöiden ja yhdistysten tilintarkastuksista. Lisäksi hänellä on kokemusta erityistarkastuksien avustavista tehtävistä.